Hur gör man ?

Ett sätt är att bygga sin infrastruktur med utsrustning designad för att vara säker. T.ex. OpenBSD

Nu är ju inte det viktigaste vilket fabrikat av utrustning man väljer. Det viktigaste är att förstå uppgiften, vilka funktioner man behöver, och vilka funktioner som kan utnyttjas / missbrukas av utomstående.

Kan du svara på dessa frågor finns det hopp. Har du tveksamheter på någon punkt - sök hjälp att få svar på dem !
 
 Sidan senast uppdaterad 16 Dec 2001
maskinen senast ombootad 14 dec 2001 ( via "shutdown" kommandot) pga elavbrott

This Site OpenBSD Powered!