- länkar 

SPAM eller spam ?

SPAM är ett varumärke registrerat av Hormel foods
Det finns till och med ett musem

spam har blivit defacto-varumärket som avser "fullständigt värdelös e-mail" se spamfaq.net
Se även Dan Garcia's fantastiska biografi om SPAM


Spam - hur kan man motverka ?

Hur man hindrar sin mailserver att vara ett Open Relay ( link borttagen då den använder flash )
Stopping Spam and Malware with Open Source av Brett Glass
Vem SPAMMAR nu ? kundservice@upphandlingsgruppen.se
Statistisk jämförelse av olika blocking-lists

Hur får man fatt på en ABUSE - address ?

The Network Abuse Clearinghouse is intended to help the Internet community to report and control network abuse and abusive users.
Om de inte svarar finns en agressivare metod : bitch-list.net To use bitch-list.net, just send an email to domain.name@bitch-list.net.
Somliga bryter mot kravet att följa olika RFC, se rfc-ignorant.org . Ur deras agenda :

DNS & Bind specialsida

Centrum för DNS & Bind + Bind felmeddelanden + Nyhet ! Zonecheck att validera din DNS med
En mall att planera sina subnet med.

Hur fungerar TCP/IP

Charles L. Hedrick's Introduktion to the Internet Protocols, en av de absolut bästa beskrivningarna.
text   (lokal kopia)
postscript   (lokal kopia)

Det finns en fortsättning, hur man administrerar ett tcp-ip nät. Då publiceringsdatum är 1988 är det inte konstigt att vissa delar är "out-of-date", men de är ändå läsvärda. text format   postscript

Se också A GUIDE TO TCP/IP INTERNETWORKING av Vincenzo Mendillo.


Request For Comments RFC

Standardsdokumenten på INternet. Kan hämtas på många ställen, t.ex.
rfc-editor.org
Sunet's RFC-arkiv ( stor förstasida)
networksorcery html-anpassad
Ohio state University har gjort en bra gruppering som underlättar sökning

Har du uppfattningen att det är svårt att göra en ny UN*X-kernel ? Se The Handbook på Freebsd.org och se hur enkelt det är i FreeBSD. "there are things that FreeBSD does that the Linux community could learn from"


vi reference card (printa ut och vik )
TACACS+ Guide

Säkerhets-relaterade sidor


Measured Capacity of an Ethernet: Myths and Reality (lokal kopia )

Hur klämmer man en TP-kabel

Lokal kopia av martin jakobsons beskrivning
Bluemax.net har en bra beskrivning

Förkortningar och uttryck

Relaterade till missbruk www.rahul.net/falk/glossary.html

Vad är en Firewall egentligen ?En FAQ av Matt Curtin & Marcus J. Ranum)


Vill du ha html-grafik på dina routers ?Kolla in MRTG

Sidan ändrad 5 Mars 2007

This Site OpenBSD Powered!